Analiza sustava, ili „Snimka stanja“ kako ju poznajemo u IT žargonu, je osnovno polazište bez kojeg je kod malih, srednjih i velikih projekata gotovo nemoguće napraviti kvalitetan prijedlog rješenja, a samim tim i kvalitetnu izvedbu projekta. Snimka stanja je „snapshot“ cijelog IT okruženje koje posjeduje određena tvrtka, ustanova…

Prije uvođenja nove funkcionalnost u IT sustav, ili implementacije samog novog sustava IT sustava, osobe zadužene za provedbu tih projekata često postavljaju slijedeća pitanja:

– Što sve posjedujemo od opreme (hardver, softver)?
– Koji su preduvjeti da bi se napravio takav projekt?
– Što nam sve treba za to?
– U kakvom je stanju postojeća oprema i infrastruktura?
– Možemo li iskoristiti nešto od postojeće opreme ili infrastrukture?

 

Na ovakva i mnoga druga pitanja većinu odgovora nam daje analiza sustava (snimka stanja).

Timovi naših vrhunskih stručnjaka snimku stanja mogu napraviti na više načina, predstavit ćemo vam dvije mogućnosti:
– U uskoj suradnji s IT odjelom tvrtke kod koje se radi snimka stanja
– Samostalno u slučaju kada kod korisnika ne postoji IT odjel

Kod snimke stanja prikupljamo sve relevantne podatke, te ih korisniku dostavljamo u obliku vrlo detaljnog dokumenta, koji se uvijek u kasnijem razvoju može iskoristiti kao polazišna osnova za daljnje zahvate na samom IT sustavu.