WLAN Bežične mreže skraćeno vrijeme implementacije komunikacijskih sustava, nedostupnost žičane ili optičke infrastrukture te smanjenje troškova utječu na snažan rast i razvoj bežične tehnologije, koja postaje jedan od temeljnih podsustava suvremenih informacijsko-komunikacijskih arhitektura. Implementacija bežičnog pristupa povećava mobilnost i produktivnost zaposlenika, uz zadržavanje troškova integracije i održavanja na minimalnoj razini.U odnosu na žičane ili optičke arhitekture, prednosti bežičnih mreža su:
– pokrivenost prostora koji nema žičanu infrastrukturu, skalabilnost i robusnost sustava,napredni kriptografski protokoli, integracija sa žičanom mrežom, centralizirano upravljanje pristupnim točkama (access points), usmjerivačka mreža vanjskih pristupnih točaka (Outdoor Wireless Mesh), precizna identifikacija uređaja i osoba na tlocrtu (RFID tehnologija). Bežične mreže bazirane na 802.11 a/g/n standardu (korporativni ili Hot-Spot WLAN) omogućuju korisnicima jednostavan, cjenovno optimalan te siguran pristup mreži, uslugama i poslovnim aplikacijama.

Rješenja tvrtke BIOS ICT d.o.o. zasnovana su na CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points) tehnologiji, s naglaskom na mogućnost implementacije i naprednih usluga, poput prijenosa video sadržaja u realnom vremenu, fizičkog lociranja korisnika mreže, praćenja pokretne imovine te kontrole proizvodnih procedura i procesa.

BIOS ICT d.o.o. priznat je autorizirani pružatelj tehnologije tvrtke Ruckus Wireless, gdje se posebno ističu bežične mreže zasnovane na “Mesh” tehnologiji.

LAN mreže jezgrene mreže danas predstavljaju okosnicu svake mrežne infrastrukture, koja u današnjem globalnom poslovnom okružju objedinjuje interne i eksterne oblike komunikacije. Prekidi u radu, nedostupnost informacija, propusti u upravljanju resursima, samo su neki od razloga koji dovode do smanjenja produktivnosti, što iziskuje pomno strateško planiranje mrežnog poslovanja. Promijenjeni uvjeti poslovanja, zasnovani na implementaciji novih kolaboracijskih platformi, diktiraju smjer razvoja sve kompleksnijih i zahtjevnijih komunikacijskih mreža. Brzo usmjeravanje informacija do krajnjih uređaja, prisutnost Video i VoIP tehnologija, efikasno upravljanje podacima, zvukom, slikama i video sadržajima te unapređenje poslovnih aplikacija osnovni su zahtjevi koje jezgrene mreže moraju ispuniti. Takvi poslovni trendovi su doveli do razvoja Cisco servisno orijentirane mrežne arhitekture koja omogućava najveći stupanj iskoristivosti mrežne infrastrukture, skalabilnost, brz povratak investicije te jednostavnost u održavanju sustava.

VIRTUALIZACIJA

Vrlo često nailazimo na poslužitelje koji mali dio svoga vremena u potpunosti koriste sve resurse. U današnje vrijeme, optimizacija svih dijelova poslovanja jedan je od ključnih preduvjeta za opstanak na tržištu. Zbog toga se u brojne informacijsko-komunikacijske sustave implementira tehnologija virtualizacije koja omogućava optimalno korištenje resurse.

Kako bi povećale iskoristivost infrastrukture, velike tvrtke implementiraju tehnologiju virtualizacije smanjujući trošak nabavke nove opreme, najma prostora za poslužitelje, što ujedno utječe i na smanjenje potrošnje električne energije.

Virtualizacija mreža

U virtualiziranom mrežnom okruženju, temeljne arhitekture su nevidljive za korisnike i usluge, jer nisu povezane s određenim uređajem. Umjesto toga, uslugama se pristupa putem zajedničkog programa ili sučelja.

Virtualizacija poslužitelja

Hardverska virtualizacija znači implementaciju softvera koji kreira virtualne uređaje (VM) koji oponašaju računala. Više virtualnih uređaja, znači više operativnih sustava, koji istovremeno rade na jednom uređaju. To dovodi do konsolidacije broja uređaja, tj. smanjenja slabo iskorištenih poslužitelja.

Prednosti virtualizacije poslužitelja:
– Konsolidacija slabo iskorištene fizičke arhitekture
– Smanjenje radne snage, te ušteda prostora
– Agilnosti host mašine
– Smanjeni troškovi potrošnje električne energije
– Smanjeni troškovi održavanja i administracije

Desktop Virtualizacija

Desktop virtualizacija omogućava smanjenje ukupnih troškova vlasništva, uz rast fleksibilnosti i agilnosti. Desktop virtualizacija nudi širok portfolio rješenja koja nude odabir tehnologija koje najbolje zadovoljavaju njihove jedinstvene poslovne potrebe.

Prednosti virtualizacije desktopa:
– Kreiranje poslovnih rješenja koja odgovaraju izazovima poslovnog sustava
– Mogućnost nadogradnje operativnog sustava

CLOUD COMPUTING

Primjena cloud computinga (računarstva u oblaku) najbolje se može opisati na primjeru korištenja uredskih računalnih programa. Koristeći cloud computing tehnologije, uredski programi pokreću se u mrežnim preglednicima do kojih se dolazi upisom adrese. Programska podrška smještena je na poslužitelju u “internetskom oblaku”, a taj “oblak” je zapravo računarski centar.

Prednosti cloud computinga:
– Niža cijena programske podrške

– Dostupnost programske podrške i podataka
– Manji troškovi održavanja i nadogradnje
– Izostanak troškova nabavke nove opreme, licenci za poslužiteljske operativne sustave, baze podataka, poslužitelja za elektroničku poštu, instalaciju, konfiguraciju te održavanje
– Profesionalna antivirusna zaštita