Osim standardnih jamstvenih uvjeta koje svaki uređaj posjeduje prilikom kupnje, servis tvrtke BIOS ICT d.o.o. korisnicima nudi i opciju produženja jamstvenog roka te tehničke podrške s garantiranim vremenom popravka. Također, servis pruža i vlastite usluge servisiranja i održavanja opreme kojima se jamči razina pružanja tehničke podrške korisnicima, vrijeme popravaka ili zamjena uređaja. Svi tipovi usluga i razine pružanja podrške prilagođavaju se potrebama korisnika i definiraju se zasebnim dogovorom. Ukoliko nastali kvar na opremi, koja uključuje osobna računala, pisače i periferne uređaje, stručnjaci servisa nisu u mogućnosti otkloniti u roku od 48 sati, korisnicima se osigurava adekvatna zamjenska oprema sve do konačnog otklanjanja kvara. Ako je riječ o kvaru aktivne mrežne opreme i poslužitelja, kojeg stručnjaci servisa nisu u mogućnosti otkloniti u roku od 12 sati, korisniku se osigurava adekvatna oprema sve do konačnog otklanjanja kvara.

Ovisno o potrebama korisnika i tipu opreme moguće je i usluge tehničkog održavanja prilagoditi individualnom slučaju i proširiti razine pružanja tehničke podrške. Kroz proširenje uvjete, moguće je ugovoriti i uslugu 24/7 podrške, kojom se jamči ubrzano otklanjanje kvara. Neovisno o radnom vremenu, kvar klasificiran kao:

Prioritet 1 – Kvar velikih razmjera. Sustav kojim se korisnik služi je izvan uporabe, a utjecaj  na njegovo poslovanje, uvelike je ugrožen. BIOS ICT d.o.o. će poduzeti sve potrebe korake kako bi odmah  adekvatno riješio problematičnu situaciju.

Prioritet 2 – Kvar srednjih razmjera. Rad korisnikovog  sustava je narušen, a negativan utjecaj ostavio  je trag na aspekte poslovanja korisnika  i proizvode  koje koristi. BIOS ICT d.o.o. se obavezuje korisniku na brzi popravak koji će obaviti tijekom radnog  vremena.

Prioritet 3 – Kvar malih razmjera. Utjecaj je vidljiv na radu korisnikove mreže no, većinu funkcionalnosti korisnik nesmetano obavlja. BIOS ICT d.o.o. se obavezuje korisniku da će tijekom radnog vremena  riješiti nastali problem.

Prioritet 4 – Zahtjev za uslugama podrške i zahtjev  za promjenom. Korisnik podnosi zahtjev jer se želi informirati ili potražiti  pomoć oko instalacije opreme, konfiguracije ili ispitati mogućnosti sustava. U ovom slučaju  nema utjecaja na poslovanje korisnika. Ako se podnosi zahtjev za promjenom, obično se radi o određenoj komponenti, podsustavu ili konfiguraciji koju je potrebno modelirati.

Prijavom kvara na CRM HELP DESK korisnik dobiva jedinstveni broj predmeta te u svakom trenutku može dobiti informaciju o statusu popravka ili bilo koju drugu informaciju o proizvodima i uslugama.

Podrška korisnicima omogućava i korištenje usluge dolaska tehničara ili inženjera na lokaciju korisnika prilikom nadogradnje sustava, zamjene opreme, uvođenja novih komponenti, instalacije softverskih rješenja ili drugih incidentnih te potencijalno incidentnih situacija koje nisu definirane ugovorom o održavanju.

Ekspertnost zaposlenika i vrhunska tehnologija omogućavaju otklanjanje kvara i prije nego ga korisnik prijavi. Upozorenja definirana kao „CRITICAL error“ ili „PREVENTIVE action“ automatski su generirane tekstualne prijave sustava o pojavi problema, što omogućava stručnjacima otklanjanje problema prije nego što eskalira u kvar.

Sva neispravna oprema popravlja se u servisu BIOS ICT-a, osim ako ugovorom nije definirano drugačije. Servis raspolaže i vlastitim skladištem originalnih rezervnih dijelova koje se svakodnevno nadopunjuje te služi za otklanjanje kvarova na opremi u jamstvenom roku ili izvan njega. Ukoliko odgovarajući rezervni dio servis ne posjeduje na vlastitom skladištu, isti se naručuje ovlaštenim servisnim kanalima preko distributera.